ego

i am the judgement

i am defence

i am self-conscious

i am the sense

i am the reason

i am the core

i am an asset

i am a flaw

i am the struggle

i am the key

i am the master

i am just me